Category Archives: CHjun

404 Maalesef, aradığınız sayfayı bulamıyoruz Haberler, Son Dakika Haberleri ve Güncel Haber

404 Maalesef, aradığınız sayfayı bulamıyoruz Haberler, Son Dakika Haberleri ve Güncel Haber

Bunun yolu, keyfî olarak yurttan öğrenci atmak asla değildir.ODTÜ’deki ve diğer üniversitelerimizdeki baskıcı idareleri takip etmeye ve dilegetirmeye devam edeceğiz. Değerlimilletvekilleri; KYK’deki başarısızlığınız yetmezmiş gibi atamayla getirdiğinizrektörler gelenekleri olan üniversitelerin yapısını bozmaktadır. Geçtiğimizgünlerde ODTÜ’de bir yurtlar yönetmeliği değişikliği yapılmıştır. ODTÜ, politikgeleneği olan ve kötü yönetime itiraz edebilen cesur öğrencilerin var olduğubir üniversitedir. Siyasi görüşü fark etmeksizin bölücülük ve terörle ilişkisiolmayan her türlü eylem ve fikri desteklemek demokrasilerin görevidir.

MERALDANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Yani içeride öyle hararetli bir sohbet var kigerçekten konuşmayı bırakıp sohbet nedir diye sorasım var. YILMAZTUNÇ (Bartın) – Sayın Başkanım, konuyu takip edelim, Adalet Bakanlığımızla dagörüşerek gerekli bilgilendirmeyi yapalım inşallah. Birselam da her dönemde ağır bedeller ödese de doğru bildiğini söylemekten veyapmaktan asla vazgeçmeyen sevgili dostum Şebnem Korur Fincancı’ya. Firmalarınyaşadığı sorunların sadece bir kısmından bahsettim. Hükûmetin bu sorunlara elatmayıp firmaların bazı sorunlarının çözümünü başka firmalara bırakması ve esassorunları göz ardı etmesi Hükûmetin âcizliğinin ifadesidir. BAŞKAN– Önergeler üzerinde ilk söz Sayın Arslan Kabukcuoğlu’nun.

  • Bu dönemde ihracatımız büyümeninyarısından fazlasını oluşturarak ekonominin itici gücü hâline gelmiştir.
  • İşte,böyle azmedince altmış yıllık hayallerimiz gerçek oluyor.
  • TÜİK’e göre resmî işsizlik tek haneyedüşse de geniş tanımlı işsiz sayısı tam tersi artış gösteriyor ve bu artış 754bin kişiyi kapsıyor.

Mersin’imizin Toroslar ilçesinde 37 ülkeden 52takımın katıldığı, 1 Kasımda Toroslar Bocce Tesislerinde başlayan DünyaErkekler ve Kadınlar Bocce Şampiyonası büyük bir coşkuyla sürmektedir. Çukurova’nınincisi Adana’mız, ülkemiz hazinesine kazandırdığı katma değerlekıyaslanamayacak kadar az yatırım almaktadır. AK PARTİ iktidarının yanlışekonomik ve tarım politikaları sonucunda Adana, büyük fabrikaların kapandığı,işsizliğin alabildiğine çoğaldığı, üreticisinin tarıma küstüğü bir il konumunagelmiştir. Adana’nın sorunlarını milletimizin kürsüsünden defalarca dilegetirdim. Bu dönem verdiğim 104 yazılı soru önergemin 25 tanesi Tarım ve OrmanBakanlığıyla ilgiliydi çünkü Adana, tarım sektöründe çok mağdur edildi vebugüne kadar hiçbir olumlu gelişme de olmadı. 3Kasım 2002, Türk siyasetinde bir milat, aziz milletimiz 34,3’le AK PARTİ’yi tekbaşına iktidara taşıyarak siyasi devrim gerçekleştirdi.

Geçen yıl bu dönemde mazotun litresi 7 liraydı,28 liraya çıktı. Toprakbizde, para onlarda devri bitecek, çalışan aynı zamanda kazanan olacak. Azkaldı, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener liderliğinde iyi günler, güzelgünler gelecek; çiftçinin, çalışanın, esnafın yüzü yeniden gülecek. Tabii ki köklü olarak tarımpolitikasında önemli değişikliklere gidilmek zorunda. Tarım politikasında köklübir değişime gidilmediği takdirde Türkiye -tarım Türkiye’nin elindeki altınbileziktir diyoruz her zaman- her anlamıyla kayıplar yaşayacaktır. Uluslararasıekonomi kuruluşlarının küresel resesyon beklentilerine rağmen sanayiüretimimizde artış devam etmektedir; yatırım açlığı, yatırım girişimleriartarak devam etmektedir. Sanayi sektörü, yılın ikinci çeyreğinde, ekonomidekiyüzde 7,6’lık büyüme oranına yüzde 1,7 puan katkı yapmıştır. AYHANBARUT (Adana) – Sayın Başkan, AKP iktidarı gelişmiş dünya ile ülkemiz arasındaderin uçurumlara yol açtı, memleketimizi karanlıkta bıraktı. Şimdi, yine, dünyaülkeleri ile Türkiye arasında çok ciddi saat farkları oluştu. Ucube bir durumolan kalıcı yaz saati uygulamasının enerji tüketiminde tasarruf sağlamadığı daortada. Bu akılalmaz uygulamadan özellikle öğrencilerimiz başta olmak üzereaileler ve erken saatte mesaiye başlayanlar olumsuz etkileniyor.

Değerliarkadaşlar, üretim faaliyetlerinin aksamaya uğradığı, tedarik zincirininbozulduğu, ciddi bir şekilde, Türkiye’de ve dünyada özellikle pandemiyleberaber yaşanan sıkıntıların yoğun olduğu dönemlerde biz çiftçilerimizi hepdesteklemeye devam ettik. Bakanlığımızca uygulanan politikaların sonucunda,birim alanda elde edilen verimde 2002 yılına göre yüzde 47 artışla dekara 520kilograma çıkmış olup toplam pamuk üretim miktarımız artmıştır. Böyleliklepamukta tüm zamanların üretim rekoru kırılarak 2022 yılında 2,75 milyon tonaulaşılmıştır. Türkiye 2021 yılında 2,5 milyar dolarlık pamuk ithal etmiştir; budoğrudur ama aynı dönemde hazır giyim ihracatı 20,3 milyar dolar, tekstil veham madde ihracatı 12,9 milyar dolar. Yani 2,5 milyar dolarlık ithalatyapmışız, 33 milyar dolarlık ihracat yapmışız; işlemişiz, katma değerini Türkiye’debırakmışız. Pamuk üreticilerimize ödenen mazot ve gübre desteği 2021 yılındadekara 76 TL’yken 2022 yılında 3,6 kat artarak dekara 271 liraya çıkarılmıştır\. Gerçek zamanlı casinomhub oranlarıyla canlı bahis yapın, anlık kazançlar elde edin. mostbet türkiye\.Ayrıca, kütlü pamuk üreticilerimize tona 1,1 TL fark ödemesi desteğiödenmektedir. Gübre desteğine ilave olarak da dekara 20 TL organik gübredesteği verilmektedir. Görüşülmekteolan 361 sıra sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun HükmündeKararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin geçici 3’üncümaddesinin birinci fıkrasında yer alan “2.500” ibaresinin “5.500” olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Görüşülmekteolan 361 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 45’inci maddesiyle değiştirilen ikincifıkrada yer alan “ve” ibaresinin “ve/veya” olarak değiştirilmesini arz veteklif ederiz.